Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania ze ścieżki edukacyjnej „Leśna Przygoda” w Nadleśnictwie Ełk

Z dniem 30 czerwca 2017 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk wprowadził Regulamin korzystania ze ścieżki edukacyjnej "Leśna Przygoda" zlokalizowanej na terenie nadleśnictwa.

Regulamin korzystania ze ścieżki edukacyjnej „Leśna Przygoda" w Nadleśnictwie Ełk

 1. Korzystanie ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
 2. W czasie burz i silnych wiatrów odwiedzający ścieżkę powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę edukacyjną.
 3. Nadleśnictwo Ełk nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.
 4. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury prosimy niezwłocznie zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Ełk lub telefonicznie pod numerem: 87 620 25 13.
 5. W przypadku grup zorganizowanych, osoba odpowiedzialna za grupę (organizator wycieczki) przebywa z uczestnikami cały czas, zobowiązana jest zapoznać uczestników z regulaminem, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, w szczególności:
 1. za zapoznanie uczestników z zagrożeniami (alergie, ukąszenia) oraz rozpoznaniem czy nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach;
 2. za zapewnienie, aby użytkownicy posiadali odpowiednią odzież, obuwie do korzystania z obiektu;
 3. zapewnienie sił i środków do udzielenia pierwszej pomocy;
 4. odpowiada za pozostawienie porządku po zwiedzaniu.
 1. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżki edukacyjnej wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 3. Osobom korzystającym z obiektów zabrania się:
 1. zaśmiecania terenu,
 2. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych
 3. rozpalania ognisk w miejscach niewyznaczonych,
 4. niszczenia wyposażenia i zieleni,
 5. użytkowania urządzeń na obiektach niezgodnie z przeznaczeniem
 1. Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Nadleśnictwa Ełk.
 2. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 3. Nadleśnictwo Ełk nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników korzystających z ww. obiektu.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Ełk zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.