Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zabiegi w lasach HCVF

Planowane zabiegi gospodarcze na rok 2019

W roku 2019 Nadleśnictwo Ełk zaplanowało zabiegi pielęgnacyjne związane z pozyskiwaniem drewna w następujących ilościach:

·      czyszczenia późne - (CP-P) 30,77 ha w tym 10,22 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      trzebież wczesna - (TW) 230,7 ha w tym 51,50 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      trzebież późna - (TP) 992,19 ha w tym 240,66 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      drzewostany zagosp. rębnią zupełną (IB) – 61,02 ha w tym 9,12 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      drzewostany zagosp. rębnią złożoną – 253,54 ha w tym 38,79 ha w zasięgu Lasów HCVF

Rodzaj Zabiegu Pow. [ha]
HCVF 6 10,05
TPP      10,05
HCVF 2.1 21,63
TPP      21,63
HCVF 3.1 4,09
TPP      4,09
HCVF 4.1 306,41
CP-P     10,22
IB       9,12
IIIA     16,23
IIIAU    7,69
IIIB     6,79
IIIBU    4,85
IVD      3,23
TPP      197,34
TWP      50,94
HCVF 4.2 8,11
TPP      7,55
TWP      0,56
Suma 350,29

Szczegółowe informacje na temat planowanych zabiegów dla każdej kategorii ochronności w/w lasów można uzyskać w biurze Nadleśnictwa.

Wszystkie zabiegi gospodarcze prowadzone na terenie nadleśnictwa Ełk, ich charakterystyka i cel, opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu sporządzonym na okres 2013-2022r.

Postępowanie w poszczególnych kryteriach HCVF opiera się na:

· „Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce. Część II – gospodarowanie w HCVF"

· opracowanych i adaptowanych do Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) lipcu 2006

· „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny" wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2004r.

· Na podstawie w/w dokumentów Nadleśnictwo przyjęło wcześniej konsultowane ogólne zasady postępowania w lasach HCVF, które można znaleźć w dokumentach do pobrania.