Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat przyrody

Rezerwat Przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi (Art. 13.1 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880 ).

       W Nadleśnictwie Ełk zlokalizowany jest jeden rezerwat przyrody: „Ostoja Bobrów Bartosze" o powierzchni 190,15 ha. Powierzchnia leśna rezerwatu wynosi 176,50 ha, co stanowi 0,9% powierzchni leśnej Nadleśnictwa.

                                 Rezerwat „Ostoja Bobrów Bartosze"

        Rezerwat „Ostoja Bobrów Bartosze" jest rezerwatem częściowym, faunistycznym, utworzony został w 1964 roku (M.P. nr 45, poz. 220) w celu ochrony miejsca występowania bobrów, które przywędrowały do uroczyska „Bartosze" prawdopodobnie z okolic Osowca w latach sześćdziesiątych. Położony jest na terenie gminy Ełk, nad północnym brzegiem jeziora Szarek, 2,5 km na zachód od Ełku. Rezerwat na dzień dzisiejszy nie posiada planu ochrony, jak również nie sporządzono dla rezerwatu planu zadań ochronnych.</p> <p> Rezerwat obejmuje oddziały: 194, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, obrębu Ełk.