Lasy HCVF

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Ełk

1.Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem "Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r autorstwa: Związku Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska.

2.Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi .Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów, zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresach ( I konsultacje od 11-03-2009 do 30-04-2009 II konsultacje od 13-05-2009 do 28-05-2009, III konsultacje od 20-07-2009 do 31-07-2009). IV konsultacje przeprowadzono w dniach 29-11-2010 do 30-12-2010. Po wykonaniu prac Urządzeniowych i przyjęciu PUL na okres 2013-2022 zaktualizowano powierzchnie i lokalizacje lasów HCVF, które poddano je V konsultacjom w dniach 16-10-2013 do 18-11-2013

3.Zakres planowanych na 2019 r zabiegów gospodarczych w lasach HCVF podlegał konsultacji społecznej w oparciu o informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej w okresie   od 02-10-2018 do 02-11-2018. Konsultacje społeczne zabiegów planowanych do wykonania w lasach HCVF w kolejnych latach zostaną przeprowadzone po ogłoszeniu informacji na naszej stronie i internetowej w miesiącach wrześniu i październiku tj. w okresie sporządzania projektu planów gospodarczych na rok następny.

4.Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u Michała Niedzielskiego i Piotra Mierzejewskiego (87 620-25-13 wew 209; p.mierzejewski@bialystok.lasy.gov.pl) w dni pracujące w godzinach od 700 do 1500

W opisie planowanych działań gospodarczych, używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w słowniczku, który można pobrać z działu „Dokumenty"

Materiały do pobrania