Aktualności Aktualności

Wyniki inwentaryzacji zwierzyny 2016

W dniach 20-21 lutego w terenie nadleśnictwa odbyła się inwentaryzacja zwierząt metodą pędzeń próbnych. Akcja liczenia zwierzyny tą metodą i na taką skalę odbyła się po raz piąty. 15 powierzchni próbnych łącznie stanowią 12,6% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Zostały one losowo wybrane w lutym 2012 roku i od tamtego czasu rokrocznie odbywa się na nich inwentaryzacja.

Mapa lokalizacyjna pędzeń próbnych.

W trakcie tegorocznego liczenia zwierzyny zaobserwowano 97 łosi, 92 jeleni, 268 saren, 93 dzików.

Łosie wystąpiły w każdym pędzonym miocie. Przy odniesieniu na całą powierzchnię należy się spodziewać około 944 sztuk łosi w nadleśnictwie.

W odniesieniu do jelenia rozkład był nierównomierny (brak obserwacji w sześciu miotach) dlatego należy się spodziewać większego błędu określania liczebności tego gatunku. Jednak szacowana ilość 1001 sztuk w całym nadleśnictwie jest zbliżona do wyników inwentaryzacji.

Ilość obserwowanych saren w odniesieniu do powierzchni całego nadleśnictwa jest również zbieżna z ilością szacowaną przez pracowników Służby Leśnej i wynosi około 2765 sztuk.

Podobnie jak w przypadku jelenia, dziki nie wystąpiły w każdym miocie. Jednak na podstawie zliczonych osobników należy się spodziewać ich w ilości przekraczającej 870 sztuk w Nadleśnictwie.

W stosunku do inwentaryzacji wykonanych w zeszłych latach, zauważalny jest wyraźny spadek populacji dzika, wynika to z ograniczania jego liczebności w ramach profilaktycznych działań przeciw rozprzestrzenianiu się choroby Afrykańskiego Pomoru Świń.